Rasfoire documente

Decizia 1277/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Decizia 1264/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 30 alin. 3 din Codul familiei

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1300/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1303/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1305/2009 pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1321/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1330/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Zamfir Daniel-Tudorel

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1333/2009 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1334/2009 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1335/2009 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Hotarirea 1337/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.099/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 775 din 12-noi-2009