Rasfoire documente

Decizia 1282/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 728 alin. 1 teza întâi din Codul civil şi art. 6735 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1283/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1287/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Hotarirea 24/2009 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1266/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 9 şi art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1268/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1271/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi art. 329 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1275/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 331, art. 361 alin. 1 lit. a) şi art. 3856 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1280/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 lit. b), art. 1084 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1296/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 1326/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1337 din Codul civil

publicat in M.Of. 767 din 10-noi-2009