Rasfoire documente

Hotarirea 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Hotarirea 20/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Hotarirea 21/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Hotarirea 22/2009 privind validarea preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor Consiliului ştiinţific al acestuia

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Hotarirea 23/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Decretul 1584/2009 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Decretul 1588/2009 privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Ordinul 571/2009 privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pentru anul 2009

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009

Norme Metodologice din 2009 privind finanţarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

publicat in M.Of. 741 din 30-oct-2009