Rasfoire documente

Decizia 1122/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 1156/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 1289/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 1292/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 1293/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 1294/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Hotarirea 1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului ''Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava''

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Hotarirea 1251/2009 pentru modificarea anexei nr. 31 ''Judeţul Prahova'' la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea secţiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, oraşe şi comune pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 745/2009 privind eliberarea doamnei Cristina Ecaterina Coruţ din funcţia de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 746/2009 privind aplicarea mobilităţii domnului Adrian Viorel Nicolaescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Decizia 911/2009 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Rectificare din 2009 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Ordinul 55/2009 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009

Instructiunile 5/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 737 din 29-oct-2009