Rasfoire documente

Decizia 1147/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1076/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1124/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1125/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1136/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1146/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, precum şi ale art. 1073 din Codul civil

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1175/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1177/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor secţiunii a 3-a a cap. III din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1190/2009 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009

Decizia 1196/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 712 din 22-oct-2009