Rasfoire documente

Legea 318/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Decretul 1467/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Legea 320/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Decretul 1469/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Hotarirea 1040/2009 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti şi Washington la 31 martie 2009 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 aprilie 2009 şi la Washington la 30 aprilie 2009 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Ordinul 4857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică - domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Ordinul 6930/2009 pentru publicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, încheiat în forma simplificată a schimbului de scrisori la Bucureşti la 22 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Hotarirea 24/2009 pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea şi completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Hotarirea 25/2009 pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea şi completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Norma 16/2009 privind modificarea şi completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009

Norma 17/2009 privind modificarea şi completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

publicat in M.Of. 693 din 15-oct-2009