Rasfoire documente

Decizia 949/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1025/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1068/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1098/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi şi ale art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1101/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1104/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1107/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1109/2009 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009

Decizia 1110/2009 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 678 din 09-oct-2009