Rasfoire documente

Ordinul 2286/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Legea 291/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Decretul 1338/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Legea 292/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Decretul 1339/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Legea 293/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Decretul 1340/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Legea 294/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Decretul 1341/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Legea 295/2009 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Decretul 1342/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Legea 297/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Decretul 1344/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Legea 298/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Decretul 1345/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Hotarirea 09/181/2009 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI)

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Hotarirea 148/2009 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI)

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009

Ordinul 2450/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 645 din 01-oct-2009