Rasfoire documente

Decizia 10/2009 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009

Hotarirea 981/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009

Hotarirea 982/2009 privind declasarea din categoria funcţională a drumurilor judeţene şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum judeţean, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea lungimii unor drumuri comunale, situate în judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009

Hotarirea 1027/2009 privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal pentru traficul internaţional de călători şi de mărfuri pe Aeroportul ''Delta Dunării'' Tulcea

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009

Hotarirea 1045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009

Ordinul 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare şi a Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009

Decizia 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009

Metodologie din 2009 criteriile de atestare şi Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

publicat in M.Of. 639 din 28-sep-2009