Rasfoire documente

Ordinul 703/2009 privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Ordinul 6/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană''

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Ordinul 92/2009 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.764/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Ordinul 155/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2009

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Hotarirea 2/2009 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Hotarirea 3/2009 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2009 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2008 şi depunerea declaraţiilor în anul 2009

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Lista din 2009 cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Buzău în anul 2009, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Lista din 2009 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2009, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Ordinul 136/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană''

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Ordinul 93/2009 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', aprobată prin Legea nr. 379/2007

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', aprobată prin Legea nr. 379/2007

publicat in M.Of. 61 din 02-feb-2009