Rasfoire documente

Hotarirea 914/2009 privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 13 mai 2009, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

publicat in M.Of. 592 din 27-aug-2009

Protocol din 2009 al Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare

publicat in M.Of. 592 din 27-aug-2009

Ordinul 192/2009 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

publicat in M.Of. 592 din 27-aug-2009

Ordinul 640/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional ''Sud-Estul Europei''

publicat in M.Of. 592 din 27-aug-2009

Ordinul 14/2009 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

publicat in M.Of. 592 din 27-aug-2009

Ordinul 302/2009 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

publicat in M.Of. 592 din 27-aug-2009