Rasfoire documente

Decretul 1263/2009 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Decretul 1318/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Decizia 602/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Lista 20/2009 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus până la data de 24 august 2009 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Circulara 31/2009 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.406/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.636/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Ordinul 2351/2009 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009

Ordinul 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

publicat in M.Of. 590 din 25-aug-2009