Rasfoire documente

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Decretul 1319/2009 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanţie semnat între statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Ordonanta 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Ordonanta 13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Hotarirea 917/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Hotarirea 940/2009 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar, respectiv trecerea unor construcţii, ce fac parte din acelaşi imobil, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Ordinul 533/2009 privind atribuirea în gestiune către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'' din Iaşi a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 24 Frasin, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Ordinul 536/2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Decretul nr. 562/1996 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 28 noiembrie 1996

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Hotărârea Guvernului nr. 601/2006 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 mai 2006

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 20 iunie 2008

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.572/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 498/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 18 februarie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 907/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 977/C/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.636/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.788/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Ordonanta 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009

Ordinul 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 594 din 28-aug-2009