Rasfoire documente

Decizia 1039/2009 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 895/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 26, Galaţi - Murgeni, km 0+000 - km 94+576; sector km 4+910 - km 94+576, judeţele Galaţi şi Vaslui''

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 896/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 1.100 m^2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării ''Amenajare intersecţie DN 1 km 611+940 cu DJ 767H''

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 897/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Zonei Libere Sulina'' din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Tulcea şi trecerea Regiei Autonome ''Administraţia Zonei Libere Sulina'' de sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 899/2009 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Clubul Sportiv Şcolar Roşiori de Vede, a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 900/2009 privind preluarea unor sectoare de drum comunal din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv domeniul public al comunei Apahida şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 910/2009 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 911/2009 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional ''Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmeşti - Movileni''

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 912/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Vrani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Hotarirea 915/2009 privind darea în administrare Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Ordinul 169/2009 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009

Ordinul 226/2009 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia, structurii şi cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2009

publicat in M.Of. 582 din 21-aug-2009