Rasfoire documente

Hotarirea 902/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009

Raportul 1/2009 privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2008 - iulie 2009

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009

Ordinul 28/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009

Ordinul 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009

Ordinul 2338/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009

Ordinul 2471/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009

Norme Metodologice din 2009 pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009

Norme Metodologice din 2009 pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

publicat in M.Of. 580 din 20-aug-2009