Rasfoire documente

Procedura din 2009 de solicitare şi punere la dispoziţia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancara unui împrumut din veniturile din privatizare, în situaţii excepţionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor aferente depozitelor garantate

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1273/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1279/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1274/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1275/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1276/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1272/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1262/2009 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1264/2009 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 136 Geniu ''Apulum''

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1265/2009 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor la Statutul Fondului Monetar internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008 şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1266/2009 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1267/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1268/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1269/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1270/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1271/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1277/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1278/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1280/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1281/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1282/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1283/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Decretul 1284/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Hotarirea 888/2009 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2009

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Hotarirea 938/2009 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Hotarirea 960/2009 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Ordinul 188/2009 pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Ordinul 1505/2009 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Construcţii Aeronautice'' - S.A. Ghimbav

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Ordinul 2524/2009 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009

Ordinul 2531/2009 privind Procedura de solicitare şi punere la dispoziţia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situaţii excepţionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor aferente depozitelor garantate

publicat in M.Of. 587 din 24-aug-2009