Rasfoire documente

Decizia 878/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009

Decizia 876/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009

Decizia 877/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009

Decizia 952/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009

Decizia 973/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b) şi art. 35 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 6 şi art. 17 lit. c) raportat la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009

Decizia 1051/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 lit. b) teza finală din Legea locuinţei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009

Decizia 1065/2009 [R/R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009

Decizia 1067/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 51, art. 54, art. 75, art. 77 şi art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 571 din 17-aug-2009