Rasfoire documente

Decizia 1049/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 3 din Codul familiei

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 908/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 909/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 948/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 alin. 3 din Codul penal

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 956/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^1, art. 112, art. 113, art. 115, art. 116 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 1046/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 1047/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 1052/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009

Decizia 1053/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 13 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 577 din 19-aug-2009