Rasfoire documente

Ordinul 180/2009 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului ''Termoficare 2006 - 2015 - căldură şi confort''

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Decizia 869/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Norme Metodologice din 2009 privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Decretul 1261/2009 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Decizia 873/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 7 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Decizia 947/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. 1 din Codul penal şi art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Decizia 991/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Hotarirea 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică ''Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces''

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Hotarirea 854/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Finalizarea Digului de Larg din Portul Constanţa''

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Hotarirea 894/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009

Ordinul 2306/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale

publicat in M.Of. 566 din 14-aug-2009