Rasfoire documente

Hotarirea 877/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Decretul 1260/2009 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Hotarirea 868/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 33/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sporirea capacităţii de circulaţie pe centura Ploieşti Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)'', judeţul Prahova

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Hotarirea 890/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Ordinul 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Ordinul 4650/2009 privind completarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calităţii de conducător de doctorat, corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat, precum şi nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 356/2007

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Circulara 26/2009 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România: Bucureşti - Giurgiu

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Circulara 28/2009 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2009

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Circulara 29/2009 privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Circulara 30/2009 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Ordinul 619/2009 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale MBB LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Ordinul 620/2009 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DODIŢĂ CREDIT IFN - S.A.

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009

Ordinul 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun ''Marea Neagră 2007-2013''

publicat in M.Of. 557 din 11-aug-2009