Rasfoire documente

Ordinul 70/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 998/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală şi art. 27 alin. 1 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, raportat la dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1000/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit, art. 215 alin. 2 şi 5 din Codul penal, precum şi art. 377 şi art. 378 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1001/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1006/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 720^8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1007/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1011/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 215 alin. (1) şi (3) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1013/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1014/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Decizia 1015/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Ordinul 881/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Ordinul 4495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2009

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Ordinul 706/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Ordinul 1444/2009 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Norme Metodologice din 2009 pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009

Norme Metodologice din 2009 pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

publicat in M.Of. 547 din 06-aug-2009