Rasfoire documente

Decizia 983/2009 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, cu modificările si completările ulterioare

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Decizia 924/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Decizia 963/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Decizia 989/2009 [A/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Hotarirea 768/2009 privind aprobarea stemelor comunelor Dobrun şi Vişina Nouă, judeţul Olt

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Hotarirea 837/2009 privind aprobarea stemei municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Decizia 16/2009 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de gnais şi nisip din perimetrul Câlnic

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Decizia 17/2009 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de granit din perimetrul Valea Mare

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009

Ordinul 1384/2009 pentru suspendarea aplicării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

publicat in M.Of. 531 din 31-iul-2009