Rasfoire documente

Ordinul 69/2009 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice - Revizia 1

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Regulament din 2009 de etichetare a energiei electrice - Revizia 1

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Hotarirea 815/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo a unui imobil situat în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Hotarirea 816/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata a unui imobil situat în judeţul Mureş, oraşul Sovata

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Hotarirea 819/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Giurgiu a unui imobil situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Ordinul 948/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Regulamentul 13/2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Regulamentul 14/2009 privind modificarea Normei metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009

Circulara 27/2009 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2009

publicat in M.Of. 537 din 03-aug-2009