Rasfoire documente

Decizia 821/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009

Decizia 822/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009

Decizia 826/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009

Decizia 840/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009

Decizia 845/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009

Decizia 856/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009

Decizia 862/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009

Decizia 890/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 524 din 30-iul-2009