Rasfoire documente

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009)

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Legea 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 925/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 931/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) şi art. 71 din Codul penal

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decretul 1212/2009 pentru promulgarea Legii privind Codul civil

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 916/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 917/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 921/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 922/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 927/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului tării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Decizia 929/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de piaţă

publicat in M.Of. 511 din 24-iul-2009