Rasfoire documente

Decizia 891/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 şi art. 94 din Codul familiei

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 610/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 614/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 725/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, coroborate cu cele ale art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 790/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 793/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 824/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 861/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 930/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 961/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, raportat la art. 194 alin. 1 din Codul penal

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Decizia 985/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Ordinul 2322/2009 pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Ordinul 10/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de garantare

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Ordinul 1982/C/2009 pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009

Norma din 2009 privind Fondul de garantare

publicat in M.Of. 517 din 28-iul-2009