Rasfoire documente

Legea 283/2009 privind ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Acord din 2008 între România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Decretul 1201/2009 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Legea 285/2009 pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Protocol din 2008 de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Decretul 1203/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Hotarirea 787/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 2 de la km 14+860 la km 17+500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0+000 - km 3+600''

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Hotarirea 788/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5A - Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1''

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Hotarirea 794/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Acord din 2009 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Hotarirea 800/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Hotarirea 801/2009 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Ordinul 146/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 389/2004 privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Ordinul 441/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Ordinul 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Hotarirea 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome ''Administraţia română a serviciilor de trafic aerian'' - ROMATSA - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Ordinul 2305/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Decizia 6/2009 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 500 din 20-iul-2009