Rasfoire documente

Ordinul 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 583/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 190 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 491/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 492/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 493/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 537/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 364 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 539/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 376, art. 399 alin. 3 şi art. 578 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 543/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Decizia 547/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 din Codul civil

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009

Ordinul 566/2009 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale International Financial Services - IFN - S.A.

publicat in M.Of. 499 din 20-iul-2009