Rasfoire documente

Legea 280/2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 494 din 16-iul-2009

Protocol Aditional din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 494 din 16-iul-2009

Decretul 1198/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 494 din 16-iul-2009

Ordinul 1789/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 494 din 16-iul-2009

Hotarirea 18/2009 pentru aprobarea Normei nr. 13/2009 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 494 din 16-iul-2009

Norma 13/2009 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 494 din 16-iul-2009