Rasfoire documente

Decretul 1158/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 486 din 14-iul-2009

Decizia 362/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi ale art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 486 din 14-iul-2009

Hotarirea 751/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

publicat in M.Of. 486 din 14-iul-2009

Ordinul 954/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

publicat in M.Of. 486 din 14-iul-2009

Ordinul 8/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 486 din 14-iul-2009

Legea 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 486 din 14-iul-2009