Rasfoire documente

Decizia 579/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cezar Manole Armeanu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Decizia 580/2009 privind promovarea temporară a domnului Kalapis Adrian Frantz în funcţia publică de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 1019/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 1189/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional ''Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare'', aferentă operaţiunilor 2.3.2 ''Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare'' şi 2.3.3 ''Promovarea inovării în cadrul firmelor'' din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 ''Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)'', axa prioritară 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'', din Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 1190/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE)'', aferentă operaţiunilor 2.1.1 ''Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi'', 2.1.2 ''Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate'' şi 2.3.3 ''Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor''

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 1191/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare'', aferentă operaţiunilor b) ''Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale'' şi c) ''Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare'', domeniului major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 1192/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă'', aferentă operaţiunii b) ''Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor'', domeniul major de intervenţie 1.3 ''Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 1193/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei'', aferentă operaţiunilor 3.3.1 ''Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri'' şi 3.3.2 ''Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri'', domeniul major de intervenţie 3.3 ''Susţinerea e-economiei'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 1194/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', domeniul major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Hotarirea 144/2009 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Hotarirea 145/2009 cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Ordinul 128/2009 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale ''WDP Development Ro'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009

Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României - Republicare

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2009