Rasfoire documente

Decizia 830/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Legea 252/2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Legea 248/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decretul 1113/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Legea 249/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decretul 1114/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decretul 1115/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Legea 251/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decretul 1116/2009 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decretul 1117/2009 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Legea 254/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decretul 1126/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decizia 823/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decizia 825/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de piaţă

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decizia 828/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) şi art. 71 din Codul penal

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Decizia 829/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Hotarirea 757/2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ''Cantacuzino''

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009

Legea 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 462 din 03-iul-2009