Rasfoire documente

Decizia 616/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Legea 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decretul 1118/2009 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 653/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 655/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 662/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 681/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 736/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 739/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedură penală şi ale art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 29/2009 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Ordinul 122/2009 privind aprobarea conţinutului-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Rectificare din 2009 la Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 şi 100 bis din 7 martie 2000

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Rectificare din 2009 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2009

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.038/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 575/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Decizia 838/2009 [A] referitoare la sesizarea formulată de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi Parlamentul României şi Guvernul României, pe de altă parte

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009

Procedura din 2009 de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice

publicat in M.Of. 461 din 03-iul-2009