Rasfoire documente

Ordinul 994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Ordinul 2225/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Decretul 1106/2009 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Hotarirea 671/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Ordinul M69/2009 privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Ordinul 129/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Ordinul 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Decizia 2/2009 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii caracterului public sau nu al şedinţei de judecată în care se soluţionează cererea de liberare provizorie sub control judiciar

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Hotarirea 1/2009 privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Conventie din 2009 DE GARANTARE pentru programul ''Prima casă''

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Conventie din 2009 privind implementarea programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Conventie din 2009 DE GARANTARE pentru programul ''Prima casă''

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Conventie din 2009 privind implementarea programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009

Ordinul 1330/C/2009 privind stabilirea criteriilor de înălţime pentru persoanele care candidează la ocuparea posturilor vacante din sectorul operativ în cadrul sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 469 din 07-iul-2009