Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Hotarirea 14/2009 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Decizia 753/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordonanta urgenta 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordonanta urgenta 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordonanta urgenta 87/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordonanta urgenta 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Hotarirea 710/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum judeţean şi a unor drumuri locale, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum local neclasat şi a unui drum vicinal, precum şi modificarea traseului şi a lungimii unui drum judeţean existent, situate în judeţul Braşov

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Hotarirea 750/2009 pentru aprobarea repatrierii în Federaţia Rusă a materialului nuclear conţinând uraniu puternic îmbogăţit, neiradiat şi neutilizat

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordinul 1785/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaraţiilor vamale întocmite prin procedee informatice

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordinul 2175/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordinul 2185/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Circulara 21/2009 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.529/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.862/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.214/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat nr. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Rectificare din 2009 la Normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2009

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordonanta urgenta 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională ''Romtehnica'' - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordinul 67/2009 pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Ordinul 70/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Declaratie din 2009 DE COOPERARE între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Norme Metodologice din 2009 privind procesarea declaraţiilor vamale întocmite prin procedee informatice

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009

Norme Metodologice din 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 452 din 01-iul-2009