Rasfoire documente

Ordinul 102/2009 privind abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 45 din 27-ian-2009

Decizia 20/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

publicat in M.Of. 45 din 27-ian-2009

Decizia 21/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 45 din 27-ian-2009

Ordinul 1/2009 privind abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 45 din 27-ian-2009

Hotarirea 1/2009 privind aprobarea Normei nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 45 din 27-ian-2009

Norma 1/2009 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 45 din 27-ian-2009