Rasfoire documente

Ordinul 1626/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Norme Tehnice din 2009 de utilizare a Sistemului de control al exportului

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Legea 241/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Decretul 1065/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Legea 243/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Decretul 1067/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Legea 244/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Decretul 1068/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Legea 245/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Decretul 1069/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Decizia 743/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009