Rasfoire documente

Ordinul 136/2009 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Decizia 525/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (7) şi art. 17 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Decizia 527/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/200 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Decizia 530/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Decizia 670/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (3), art. 10 lit. b), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Hotarirea 702/2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Hotarirea 718/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Patinoar artificial - Municipiul Braşov, judeţul Braşov'' din cadrul Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Decizia 77/2009 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe, repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009

Protocol din 2009 privind desemnarea colectorului unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe, repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

publicat in M.Of. 430 din 24-iun-2009