Rasfoire documente

Hotarirea 25/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2009

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Hotarirea 26/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea ''Zilei Tineretului''

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Decretul 1105/2009 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Decizia 464/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Decizia 810/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Decizia 833/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Ordinul 420/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Ordinul 2031/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009

Ordinul 1325/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 436 din 25-iun-2009