Rasfoire documente

Ordinul 681/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009

Hotarirea 706/2009 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009

Ordinul 370/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea conţinutului, modelului şi procedurii de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009

Ordinul 383/2009 privind aprobarea normelor tehnice pentru omologarea raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice la animalele domestice

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009

Ordinul 774/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009

Ordinul 1554/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009

Norme Tehnice din 2009 privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009