Rasfoire documente

Hotarirea 700/2009 pentru susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achiziţiei de masculi pentru reproducţie din speciile ovine şi/sau caprine

publicat in M.Of. 427 din 23-iun-2009

Decizia 656/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (2) şi alin. (3) teza întâi din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 427 din 23-iun-2009

Decizia 659/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 şi ale art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 427 din 23-iun-2009

Decizia 663/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

publicat in M.Of. 427 din 23-iun-2009

Decizia 669/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 şi art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 427 din 23-iun-2009

Ordinul 1635/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 427 din 23-iun-2009