Rasfoire documente

Hotarirea 708/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 762/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 767/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 769/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 771/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 835/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3717 alin. 2, 3 şi 4, precum şi a celor ale art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Ordonanta urgenta 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Hotarirea 707/2009 privind modificarea anexei ''Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora'' la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 563/2009 privind înlocuirea unor membri ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 565/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Handolescu Anuţa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009

Decizia 566/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Grigore Marin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 419 din 18-iun-2009