Rasfoire documente

Decizia 782/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Hotarirea 633/2009 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor imobile trecute în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Hotarirea 665/2009 pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Hotarirea 666/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Decizia 554/2009 pentru eliberarea domnului Ion Moraru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Decizia 555/2009 pentru eliberarea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Decizia 556/2009 pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Decizia 557/2009 pentru numirea domnului Mirel Amariţei Mircea în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009

Circulara 19/2009 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2009

publicat in M.Of. 406 din 15-iun-2009