Rasfoire documente

Decizia 600/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Legea 222/2009 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decretul 915/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Legea 225/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decretul 918/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decizia 602/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decizia 617/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 3 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi art. 480 din Codul civil

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decizia 626/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Decizia 731/2009 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 116^1 alin. (1) şi art. 116^2 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Hotarirea 647/2009 privind plata de către Ministerul Sănătăţii a contribuţiei României la Federaţia Europeană a Academiilor de Medicină (FEAM)

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Ordinul 61/2009 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2009 - 30 iunie 2010

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Rectificare din 2009 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2009 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 22 mai 2009

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Rectificare din 2009 la Decizia primului-ministru nr. 505/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Deszi Attila, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 aprilie 2009

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 109/2009 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 67/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2009

publicat in M.Of. 395 din 11-iun-2009