Rasfoire documente

Hotarirea 632/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale ''Comicex'' - S.A.

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Decizia 765/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 teza a doua şi art. 319 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Hotarirea 8/2009 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Petru Şerban Mihăilescu, fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Hotarirea 9/2009 privind eliberarea din funcţie a secretarului general şi a secretarului general adjunct ai Senatului

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Hotarirea 10/2009 privind numirea secretarului general şi a secretarului general adjunct ai Senatului

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Hotarirea 11/2009 privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Decizia 815/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Hotarirea 563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activităţii sportive şi de tineret

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Hotarirea 660/2009 privind acordarea ajutoarelor de restructurare, diversificare şi suplimentar de diversificare în sectorul zahărului

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Hotarirea 676/2009 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului ''38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii'', derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Ordinul 3404/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi ale colegiilor de onoare de la nivelul instituţiilor de învăţământ superior

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Lista 16/2009 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus până la data de 10 iunie 2009 rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile europarlamentare

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Regulament din 2009 privind descentralizarea activităţii sportive şi de tineret

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009

Regulament din 2009 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi ale colegiilor de onoare de la nivelul instituţiilor de învăţământ superior

publicat in M.Of. 394 din 11-iun-2009