Rasfoire documente

Ordinul 1990/2009 privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară

publicat in M.Of. 383 din 05-iun-2009

Decizia 177/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 383 din 05-iun-2009

Decizia 518/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^2 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 383 din 05-iun-2009

Decizia 566/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 383 din 05-iun-2009

Decizia 567/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

publicat in M.Of. 383 din 05-iun-2009

Decizia 587/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 şi 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi a prevederilor art. 34 şi 35 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 383 din 05-iun-2009