Rasfoire documente

Instructiunile 2/2009 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Ordinul 30/2009 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Decizia 558/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Decizia 559/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Decizia 633/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300^1, art. 91^3 alin. 3 teza finală şi art. 91^4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Ordonanta urgenta 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Hotarirea 620/2009 pentru aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Hotarirea 648/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15'' şi ''Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15''

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Hotarirea 656/2009 privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a terenului în suprafaţă de 31,4094 ha, proprietate publică a statului, administrat de Direcţia Silvică Cluj-Napoca prin Ocolul Silvic Cluj, în vederea realizării obiectivului ''Varianta ocolitoare Cluj - Est'', beneficiar statul român

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009

Statut din 2009 al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

publicat in M.Of. 380 din 04-iun-2009