Rasfoire documente

Lista din 2009 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2009, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009

Hotarirea 552/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009

Hotarirea 589/2009 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 26 noiembrie 2008 şi la Bucureşti la 9 decembrie 2008, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009

Hotarirea 590/2009 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 12 decembrie 2008 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2008 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 februarie 2009 şi la 16 februarie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009

Hotarirea 591/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Belgrad la 24 octombrie 2008

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009

Ordinul 328/2009 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea testelor de examinare a purităţii genetice a hibrizilor şi liniilor parentale de porumb şi floarea-soarelui prin electroforeză pe gel de amidon

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009

Rectificare din 2009 la Legea nr. 125/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2009

publicat in M.Of. 359 din 28-mai-2009