Rasfoire documente

Decizia 643/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Decizia 651/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Ordonanta urgenta 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Hotarirea 584/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Ordinul 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru Reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Lista din 2009 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.454/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 354 din 27-mai-2009