Rasfoire documente

Hotarirea 10/2009 privind ocuparea a două locuri vacante de vicepreşedinţi ai Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Decizia 237/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Decizia 474/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Decizia 499/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Decizia 545/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Decizia 576/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Decizia 541/2009 privind acordarea funcţiei onorifice de Înalt Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă domnului Jeremy Staniforth

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Ordinul 109/2009 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 67/2009

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Ordinul 240/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Ordinul 319/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a Metodologiei de atestare a şefilor de proiect

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Ordinul 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Norma 6/2009 pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Hotarirea 9/2009 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2009

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Hotarirea 57/2009 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Lista 14/2009 partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 mai 2009 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 374/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unor primari

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Ordonanta urgenta 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare

publicat in M.Of. 341 din 21-mai-2009